GOLDSET Bonus Program | Global InterGold
1g. 43.79 EUR
1oz. 1362.00 EUR
Presyo sa EUR bawat kg
Gold Fixing


GOLDSET

Kapalit ng mga pangpromosyong aktibidad at referral, naghahandog ang Global InterGold Online Gold Shop sa mga kliyente ng oportunidad na makakuha ng ginto nang kakaunti ang ilalabas na cash sa pamamagitan ng programang GoldSet nito sa paglalagay ng GoldSet Standard, GoldSet MultiCards, GoldSet Goldline, GoldSet Global Smart at GoldSet Global Pro na order.

Dito, gagawa ang kliyente ng pangakong bumili para sa isang set ng Gold Bullion para sa pirming halaga. Ang bayad sa order ay iaantala sa kurso ng 12 buwan depende sa napiling programa. Ang mga pagbiling ito ay nag-iipon ng mga bonus na batay sa pagganap na maipapalit sa produkto. Ang programang insentibo ng «GoldSet» ay naghahandog sa mga kliyente ng ilang paraan ng pag-offset sa halaga ng pangako sa pagbili ng gold bullion habang pinagyayaman ang komunidad ng mga indibiduwal na pareho ang pag-iisip.

Bilang karagdagan, naghahandog ang Global InterGold Online Gold Shop sa bawat bagong kliyente ng insentibong programa ng buong garantiya sa pagbabalik ng pera kung saan maaaring kanselahin ng kliyente ang pangako nila, nang walang tanong.