GOLDSET Bonus Program | Global InterGold
1g. 43.79 EUR
1oz. 1362.00 EUR
Giá bằng EUR mỗi kg
Gold Fixing


GOLDSET

Trong việc trao đổi các hoạt động quảng cáo và giới thiệu, Cửa hàng vàng trực tuyến của Global InterGold mang đến cho khách hàng cơ hội mua vàng bằng số tiền mặt tối thiếu thông qua chương trình GoldSet của công ty bằng cách đặt lệnh mua GoldSet Standard, GoldSet MultiCards, GoldSet Goldline, GoldSet Global Smart và GoldSet Global Pro.

Tại đây, khách hàng thực hiện cam kết đặt mua một bộ Vàng thỏi với giá cố định. Việc thanh toán lệnh mua được trả chậm trong vòng 12 tháng tùy thuộc vào chương trình đã chọn. Những đặt mua này tích lũy tiền thưởng dựa trên tình hình tiêu thụ có thể mua lại sản phẩm. Chương trình ưu đãi «GoldSet» mang đến cho khách hàng nhiều cách thức bù trừ chi phí cam kết đặt mua vàng thỏi đồng thời thúc đẩy một cộng đồng những cá nhân có cùng khuynh hướng.

Ngoài ra, Cửa hàng vàng trực tuyến của Global InterGold còn mang đến cho mỗi khách hàng chương trình ưu đãi mới tùy chọn thời gian thử nghiệm 2 tuần với đảm bảo hoàn tiền đầy đủ tại đó khách hàng có thể hủy cam kết của mình, mà không gặp khó khăn gì.